Sarepta
Om Sarepta blank blank blank Søk blank blank blank English blank
Sarepta
strek
Vårt strålende univers
strek
strek
Sola
strek
strek
Vår naboplanet Venus
strek
strek
Utforsk planeten Mars
strek
strek
I bane rundt Saturn
strek
strek
Satellitter i bane
strek
strek
Romsonder og bemannede romfartøy
strek
strek
Bemannede romfartøy
strek
Apollo-ferder
strek
Nyere måneferder
strek
Romfergen
strek
Romstasjoner
strek
Den internasjonale romstasjonen
strek
strek
Lenker
strek
strek
Jorda sett fra satellitt
strek
strek
Satellitter overvåker jorda
strek
strek
Jordobservasjon og GIS
strek
strek
Spinn-off
strek
strek
blank blank blank blank blank
strek
Satellittbilder
strek
strek
strek
Lenkebibliotek
strek
strek
Ordliste
strek
strek
Programvare
strek
strek
Læreplaner
strek
strek
Konkurranser
strek
strek
Prosjekter, aktiviteter
strek
strek
Nyhetsnotiser
strek
strek
blank
Undervisningsmateriell om romstasjonen (ISS)
ISS Educational Kit er nå tilgjengelig for nedlastning i norsk versjon. Undervisningsmateriellet om den internasjonale romstasjonen (ISS), International Space Station Educational Kit, er utviklet av ESA eksperter og astronauter med aktivt innspill fra lærere.
 
Romfart og romforskning – kanskje spesielt astronauter – er noe som fasinerer mange unge. Undervisningsmateriellet ”ISS Education Kit” gir bakgrunnsmateriell om den internasjonale romstasjonen på et grunnleggende nivå og gir mulighet for å bruke romfart som en spennende og motiverende innfallsvinkel i undervisningen.
Kit’et er tverrfaglig og legger opp til at man kan bruke ISS som ramme for å undervise en rekke emner som det allerede undervises i skolen. Målgruppen er elever i ungdomsskolen.
 
ISS Educational Kit består av fem kapitler som forklarer ulike aspekter ved ISS, inkludert hva den er, hvordan den bygges, hvordan livet og det daglige arbeidet fungerer om bord, og hva fremtidige reiser har å by på. I tillegg finnes relaterte, tverrfaglige øvelser, lærerveiledning og ordliste.

Bruk lenken til ESAs nettsted for ISS Educational Kit for å laste ned dokumentene i pdf-format.
ISS Educational Kit for ungdomsskolen, nedlastning er bl.a. tilgjengelig på dansk, svensk og norsk
 
ISS Education Kit on the web på norsk
Nå er ISS Educational Kit on the web tilgjengelig på ESAs nettsted med fakta, mange interaktive eksperimenter og multimedia. Det er 12 språk å velge mellom, deriblant dansk, finsk, svensk og norsk.

Temaene er de samme som i pdf-versjonen, men nå er det knyttet interaktivitet og multimedia til faktatekstene. Fakta er merket som "Les om det", mens eksperimentene/multimedia er merket "Prøv selv". Under "For læreren" gis det forslag til hvilke fag emnet kan knyttes til samt beskrivelse av temaet og kunnskap som vil bli gitt gjennom temaet. "Lærerveiledning" kan være nyttig for lærere.

Temaene er:
1. Hva er den internasjonale romstasjonen?
2. Å bygge den internasjonale romstasjonen
3. Livet ombord på den internasjonale romstasjonen
4. Å arbeide ombord på den internasjonale romstasjonen
5. Fremtidens romferder

Aktivitetene egner seg både for ungdomsskolen og videregående skole.
 
Gjennom denne nettressursen med fokus på den europeiske romstasjonen(ISS), ønsker ESA :
• å presentere den internasjonale romstasjonen (ISS) som en motiverende innfallsvinkel for å undervise en rekke emner i europeisk pensum
• å øke bevisstheten om og interessen for naturvitenskap og teknologi blant ungdommer
• å stimulere nysgjerrighet og kreativitet gjennom aktiv medvirkning fra elevenes side
• å fremheve romforskningens viktige bidrag til samfunnet
• å fokusere på fremtidige, mulige områder innen romforskning og romfartsteknologi, samt betydningen av internasjonalt samarbeid og tverrkulturelt samspill

Bruk lenken "ISS Educational Kit on the web" for å komme i gang!
ISS Educational Kit on the web (velg språk)
Tips noen om denne siden Utskriftsversjon av denne siden
Aktuelle lenker:
punkt ISS Educational Kit for nedlastning på norsk
punkt ISS Educational Kit on the web (velg språk)
 
Dette temaet inneholder også:
Den internasjonale romstasjonen - en oversikt
Monteringen og aktiviteter på romstasjonen er startet
ESAs største bidrag til den internasjonale romstasjonen
Romforskningsprosjekter ved Plantebiosenteret
Plantebiosenteret som brukerstøttesenter for ISS (N-USOC)
Nytt mannskap til ISS i april 2005 for å gjennomføre ENEIDE-prosjektet
ESA tilbyr gratis undervisningsmateriell om romstasjonen
Norske elever stilte spørsmål til astronaut McArthur om bord på ISS
blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank
Sarepta er en tjeneste fra Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, www.narom.no
i samarbeid med Norsk Romsenter, www.romsenter.no.
Kontakt Sarepta
blank